ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
การจัดการความรู้ (KM) ปี 2559
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
KM อำเภอเมืองนครปฐม
KM อำเภอกำแพงแสน
KM อำเภอนครชัยศรี
KM อำเภอบางเลน
KM อำเภอสามพราน
KM อำเภอดอนตูม
KM อำเภอพุทธมณฑล


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม