ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    

ติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

 

ที่อยู่ 131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034 - 259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756

E–mail : nakhonpathom@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวศิริพร ทิพย์พิลา เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 034 - 259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756

E-mail : musiri9@gmail.com     

  

     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม