ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม ปี 2561
ฟักข้าว
กล้วยเพลิน
แม่ฉุย
ขนมเปี๊ยะบึงลาดสวาย
 
   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ปี 2559
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th