ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
ข้อมูล ศพก.จังหวัดนครปฐม
 
ที่ตั้ง ศพก.
ข้อมูล ศพก.จังหวัดนครปฐม
ทำเนียบ ศพก.
แผนที่ตั้ง ศพก.จังหวัดนครปฐม


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม