ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
อำเภอเมืองนครปฐม
อำเภอบางเลน
อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี
อำเภอสามพราน
อำเภอดอนตูม
อำเภอพุทธมณฑล
      
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th