ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
สถิติข้อมูลการเกษตร
 
เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย
เพลี้ยไฟข้าว
แมลงหวี่ขาวยาสูบ
โรคใบไหม้(ใบจุดตาเสือ)
วิธีฉีดสารเข้าต้นมะพร้าว


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม