ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
ความรู้ด้านการเกษตร
   

2560

 

ม.ค.60 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
ก.พ.60 โรคไหม้ข้าว
มี.ค.60 หนอนห่อใบข้าว
   
   
   
2559
ต.ค.59 ด้วงหนวดยาวอ้อย
  โรคแอนแทรคโนสกล้วยไม้
พ.ย.59 วิํธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ปุ๋ยอินทรีย์
ธ.ค.59 วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลศัตรูพืช
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม